Integritetspolicy

 1. Integritetspolicy

  Coldec AB, org. nr 559297-5717, samt övriga eventuella dotter- eller systerbolag behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning. Med benämningarna "vi, våra, vårt och oss" nedan avses Coldec AB (Ägare av https://offentligabeslut.se)

 2. Personuppgifter som behandlas

  Databasen innehåller protokoll från offentlig sektor, när dessa handlingar förvaras hos myndighet är de allmänna handlingar men då de förvaras hos oss som privat företag så anses dessa handlingar inte vara allmänna och vi är därför ansvariga för de personuppgifter som förekommer i de dokument som finns publicerade i vår databas.

  Utöver de personuppgifter som förekommer i dokumenten i databasen så samlar vi endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster och förbättra din användarupplevelse. När du genomför ett köp, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, registrerar användarkonto, använder tjänsterna på vår webbsida, våra sociala medier eller tar i anspråk dina rättigheter enligt konsumentlagstiftningen kommer du att lämna personuppgifter till oss. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, ditt namn, e-postadress, IP-adress och annan information du väljer att lämna till oss. Vi vidtar alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst eller förlust.
 3. Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

  För kundservice och administration av kundförhållande

  Vi behandlar namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress, IP-adress, köphistorik från din kontakt med oss i syfte att ge dig god kundservice och för att administrera vårt kundförhållande med dig. Vi använder endast den information som samlats in för att tillhandahålla våra tjänster, förbättra din användarupplevelse och för interna analyssyften. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås, alternativt vårt berättigade intresse att tillhandahålla god service i det fall du inte är kund hos oss. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet. Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att leverera våra produkter till dig eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

  För marknadsföring

  Vi behandlar namn, mobil- och telefonnummer, e-postadress, din köphistorik och uppgifter om din användning av sociala medier för att skicka eventuella nyhetsbrev och kampanjerbjudanden till dig via e-post, sms eller post. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke som vi inhämtar i samband med att du ingår ett Abonnemangsavtal med oss för att kunna använda Sökmotortjänsten.

  För automatiserat beslutsfattande eller profilering

  För att kunna utveckla våra produkter, tjänster och erbjudanden till dig kan vi på ett automatiskt sätt komma att samla in och analysera uppgifter om dig. Sådana uppgifter är ditt namn, födelsedatum, kön, kontaktuppgifter, kunduppgifter, IP-adress, operativsystem, information om den hård- och mjukvara du använder, uppgifter relaterade till dina kontakter med oss, information om dina surfvanor, sökhistorik, samt din övriga aktivitet på våra sidor, sociala nätverk och vår sajt. Baserat på resultatet av denna analys av ditt användarbeteende (s.k. profilering) ger vi dig sedan automatiskt anpassad information i form av annonser och erbjudanden som vi tror du kommer uppfatta som intressanta och relevanta för dig. Det finns för närvarande inget automatiserat beslutsfattande eller profilering som skulle påverka dig juridiskt eller på annat sätt i betydande grad. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke som vi inhämtar i samband med att du ingår ett Abonnemangsavtal med oss för att kunna använda Sökmotortjänsten.

  För statistik

  Vi behandlar ditt kundnummer och andra referensnummer i syfte att göra statistiska sammanställningar. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse att föra statistik och därigenom utveckla vår verksamhet. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går därför före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

  För bokföring

  Vi behandlar uppgifter om den transaktion som skett mellan dig och Coldec AB för bokföringsändamål. Vi behandlar uppgifter om köpet, namn, mobil- och telefonnummer samt e-postadress. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss.

 4. Används Cookies eller andra tekniker för att samla in personlig information?

  Ja, vi kan använda cookies och relaterade tekniker, som web beacons, för att samla in information på vår webbplats. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbsida. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Cookies tilldelas dig unikt och kan endast läsas av en webbserver i domänen som utfärdade cookien till dig. En av de främsta syftena med cookies är att ge en bekvämlighetsfunktion som sparar tid. Syftet med en cookie är att informera webbservern om att du har återvänt till en specifik sida. Till exempel, om du registrerar dig hos oss, hjälper en cookie Coldec AB att komma ihåg din specifika information vid senare besök. Detta förenklar processen att komma ihåg din personliga information, som faktureringsadresser, leveransadresser, och så vidare. När du återvänder till Coldec ABs webbplats kan informationen du tidigare tillhandahöll hämtas så att du enkelt kan använda de funktioner som du anpassat. En web beacon är en liten grafisk bild som tillåter den part som har placerat web beaconet att övervaka och samla in viss information om besökaren av webbsidan, webbaserade dokument eller e-postmeddelande, till exempel vilken typ av webbläsare som begärde web beaconet, IP-adressen till datorn som web beaconet skickas till och tiden då web beaconet visades. Web beacons kan vara mycket små och osynliga för användaren, men generellt kan alla elektroniska bilder som visas som en del av en webbsida eller e-post, inklusive innehåll baserat på HTML, fungera som en web beacon. Vi kan använda web beacons för att räkna besökare till webbsidorna på webbplatsen eller övervaka hur våra användare navigerar på webbplatsen, och vi kan inkludera web beacons i e-postmeddelanden för att räkna hur många meddelanden som faktiskt öppnades, agerades på eller vidarebefordrades.

  Tredjepartsleverantörer kan också använda cookies på vår webbplats. Till exempel kan vi samarbeta med tredjeparter som använder cookies på vår webbplats för att spåra och analysera anonym användning och volymstatistik från våra besökare och medlemmar. Sådan information delas externt endast på en anonym, aggregerad basis. Dessa tredjeparter använder permanenta cookies för att hjälpa oss att förbättra besökares upplevelse, hantera vårt webbplatsinnehåll och spåra besökares beteende. Vi kan också anlita en tredje part för att skicka e-post till våra kunder/potentiella kunder, förutsatt att dessa individer uppgett sina kontaktuppgifter till oss via till exempel vårt kontaktformulär eller bokningsformulär.

  För att mäta och förbättra effektiviteten i vår e-postkommunikation använder tredjeparten cookies. All data som samlas in av denna tredje part för Coldec AB används endast av eller för Coldec AB och delas externt endast på en anonym, aggregerad basis. Från tid till annan kan vi tillåta tredjeparter att publicera annonser på vår webbplats, och dessa annonser från tredje part kan innehålla en cookie eller web beacon som tillhandahålls av tredje part. Denna integritetspolicy omfattar inte användningen av information som samlas in från dig av tredjepartsannonsörer. Vi kontrollerar inte cookies i sådana tredjepartsannonser, och du bör kontrollera integritetspolicyn för dessa annonsörer och / eller annons-tjänster för att lära dig om deras användning av cookies och annan teknik innan du klickar eller länkar vidare till en annons. Vi kommer inte att dela din personliga information med dessa företag, men dessa företag kan använda information om dina besök på denna och andra webbplatser för att tillhandahålla annonser på denna och andra webbplatser om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig, och de kan dela din personliga information som du tillhandahåller till dem med andra.

  Du har möjlighet att acceptera eller avböja cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan vanligtvis ändra din webbläsarinställning för att avböja cookies om du föredrar det. Om du väljer att avböja cookies kan du dock inte uppleva alla interaktiva funktioner på https://offentligabeslut.se

 5. Till vem lämnar vi vidare personuppgifterna och var behandlar vi dem geografiskt?

  Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av eventuella syster- och/eller dotterbolag till Coldec AB. Coldec AB kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Som exempel på tredje parter till vilka vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter kan nämnas mediebyråer för distribution av nyhetsbrev, samarbetspartners för marknadsföring, kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller samt advokatbyråer för hantering av juridiska frågor i vår verksamhet. Samtliga dessa aktörer är självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter.

  Coldec AB kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer och samarbetspartners som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy och våra instruktioner.

  Coldec AB kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att Coldec AB lämnar ut sådana personuppgifter. Coldec AB kan även komma att lämna ut dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, Coldec ABs tillgångar.

  Coldec AB behandlar, som huvudregel, dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och att dina uppgifter fortsätter att vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.

   

 6. Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

  Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

  Personuppgifter som vi behandlar för kundservice och för att administrera ditt kundförhållande behandlas under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller så länge vi har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna.

  Personuppgifter som vi behandlar för marknadsföring behandlas till dess att du återkallar ditt samtycke, avregistrerar dig eller på annat sätt ber oss att sluta kontakta dig. I samband med detta kommer vi även, i den utsträckning som det är möjligt, att radera de personuppgifter som vi behandlar om dig relaterade till automatiserat beslutsfattande och/eller profilering.

  Personuppgifter som vi behandlar för att föra statistik behandlas fram till dess att aktuellt bokföringsmaterial har raderats, närmare bestämt i 7 år.

  Personuppgifter som vi behandlar för bokföringsändamål behandlas i sju år i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

  Dina personuppgifter kan komma att sparas längre än vad som meddelats ovan om det behövs för att följa lagkrav, förordning eller myndighetsbeslut.

   

 7. Dina rättigheter

  När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt lag. Observera att utövandet av dessa rättigheter är föremål för vissa krav och villkor som närmare anges i lag (EU:s dataskyddsförordning).

  Rätt till information, tillgång, rättelse, radering m.m.

  Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan när som helst begära rättelser av felaktiga uppgifter och du kan också ha rätt att be oss radera de personuppgifter vi har registrerade om dig, begära att behandlingen begränsas samt begära att vi ger dig en kopia av dessa personuppgifter.

  Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag eller radering ofta och med korta intervaller emellan, har vi rätt att vägra att gå din begäran tillmötes alternativt ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader din begäran medför.

  Rätt till dataportabilitet

  Du kan ha rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

  Rätt att invända mot direktmarknadsföring

  Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring eller profilering för sådana ändamål. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta/dessa ändamål ber vi dig att meddela oss det genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter som anges på hemsidan. Vi kommer då att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta/dessa ändamål samt ta bort personuppgifterna, förutsatt att vi inte behöver fortsätta behandla dem för något annat ändamål i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

  Rätt att lämna in klagomål

  Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter kan du också kontakta oss genom våra kontaktkanaler som anges på hemsidan. Du har även rätt att ge in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till:

  Datainspektionen
  Box 8114
  104 20 Stockholm
  datainspektionen@datainspektionen.se

   

 8. Ändringar i integritetspolicy

  Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst och vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna sida för eventuella ändringar.

Coldec aB © 2024 | Alla rättigheter reserverade | Org.nr 559297-5717 |  Registrerad för F-skatt | Onic Webbyrå | Ansvarig Utgivare: Jesper Norqvist

👋 Hej! Vill du få full tillgång till vår sökmotor? Kolla vår demovideo och boka ett gratis samtal.

Där berättar vi mer om:
 • Hur sökmotorn fungerar
 • Hur våra avtalsupplägg ser ut
 • Vad priset för att ha tillgång till sökmotorn är
 • Vad som behövs för att komma igång
*Om du vet med dig att din organisation har tillgång till vår databas men ändå får upp den här rutan så beror det mest sannolikt på att du inte är ansluten till din organisations IP-adress. Anslut till organisationens IP-adress för att åter få full tillgång.